Rikstornering – SM i tornerspel

Tornerspel är ett evenemang med tusenåriga anor. Det skapades på medeltiden för att riddarna skulle ha en träningsverksamhet att ägna sig åt i fredstid innan de drog ut i strid.I tornerspelets ursprungliga utförande var det vanligt att två ryttare red mot varandra för att sedan försöka träffa den andra med sin lans. I dag är det vanligare att ryttaren försöker träffa någon form av föremål eftersom tornerspel annars är förenat med stora faror.Tornerspel utövas än i dag, och det arrangeras varje år ett SM i tornerspel. Det kallas för Rikstornering och äger rum på olika platser runt om i landet. År 2014 arrangerades turneringen på Hovdala slott i slutet av maj, där banan omgärdades av läktare som gjorde att publiken kunde strömma till och bevittna tävlingen. Totalt ställde omkring 50 tävlande upp och slogs om medaljerna.Det finns tre klasser som deltagarna kan tävla i: individuell, lag och skills. I den individuella klassen liksom i lagklassen gäller det att ta sig runt en bana så snabbt som möjligt samtidigt som man utför olika moment. I skills-klassen är det främst utövarens tekniska färdigheter som sätts på prov. Det gör att tornerspel är en omväxlande sport som kräver att ryttaren har koll på alltifrån fysisk kondition till hästridning och flinka fingrar när det gäller hantering av vapen.