Boktips: Tusen år av fantasy

Fantasy som litteraturgenre har en lång och myllrande historia. Det tar författaren Bo Eriksson fasta på i sin bok Tusen år av fantasy. Det är en bok som skildrar genrens uppkomst, ända ifrån begynnelsen när fantasy ännu var nytt via klassiker som Sagan om Ringen till kontemporära böcker som Game of Thrones. Eriksson visar i sin bok hur gammal litteratur som till exempel det nordiska eposet Eddan har varit starka inspirationskällor för fantasyförfattare.Det är framför allt J. R. R. Tolkien som står i fokus för Erikssons studie. Tolkien har blivit fantasygenrens främsta namn och hans böcker har nått mycket längre än bara en hängiven kärnpublik. Både böckerna och de påföljande filmatiseringarna har blivit kulturella fenomen som nått ända in i mainstreammedier. Med Bilbo och Sagan om Ringen tog Tolkien in i litteraturhistoriens finrum och han räknas nu till en av de bästa författarna alla kategorier.Tolkiens miljöer var tydligt inspirerade av medeltiden, och Eriksson försöker visa vilka skillnader och likheter det finns mellan Tolkiens världar och den verkliga medeltiden. Tolkien tog sig stora konstnärliga friheter, vilket inte är så märkligt eftersom fantastygenren per definition är mindre verklighetstrogen. Ändå behöll han många historiskt korrekta element i form av miljöer och samhällsstrukturer, vilket har gjort att historiker har fascinerats av böckerna i lika stor utsträckning som vanliga litteraturälskare.